Tvrtka Sirocco, dio Akuoenergy grupe, osnovana je 2016. godine.

Nalazimo se u centru regije koja ima jednu od najrazvijenijih drvnih industrija zbog velikih površina pokrivenih šumom, a time i velike količine raspoložive drvne mase.

Sirocco je osnovan s namjerom da nudi jedinstvenu uslugu sušenja drvne građe.

Partneri smo drvoprerađivačima, nudeći sigurnu i kvalitetnu uslugu sušenja drvne građe. 

Grubišno Polje

2016. godina

20 sušara

Sirocco je sagrađen u sklopu investicije od 35 mil. €, koja je obuhvatila izgradnju elektrane na biomasu od 5,4 MW električne i 7,2 MW toplinske energije.

default
SIROCCO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Sirocco d.o.o., Damira Tomljanovića Gavrana 17, Zagreb
tvrtka upisana u Sudski registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem 081077804
temeljni kapital 20.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti
uprava: Emil Bakić, Laurent Milan Sessa
OIB: 05553965505
IBAN: HR,  banka Zagreb d.d., adresa banke

Elektrana Grubišno Polje  © 2020 • Sva prava pridržana